PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ในประเทศไทย มีจำหน่ายเฉพาะ 24V DC
หลอดไฟ LED
CWF
หลอดไฟ LED
คุณสมบัติอุณหภูมิสี 5700K สวิตช์เปิดปิดและทำงานที่ 24V DC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานีงานเครื่องจักรและตู้ควบคุม
หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top