นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่
PATLITE Corporation ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่คือสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง บริษัทจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของการประหยัดพลังงาน แต่ยังใส่ใจถึงการลดของเสียจากอุตสาหกรรม, การกำจัดของสารที่เป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์และการยึดมั่นในกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เราได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท,เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งยังได้สร้างระบบการจัดการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงาน
ด้วยเหตุนี้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2001 และเราได้ทำงานในเชิงรุกสำหรับมาตรฐานการป้องกันสิ่งแวดล้อม

  • ทั้ง Patlite's Sanda Plant and Tatsuno Plant เป็นโรงงานที่มีการจัดการตรงตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO).
  • ISO14001:2015
  • PT.PATLITE INDONESIA

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสังคมและคุณภาพ

เราสนับสนุนคุณภาพสูงโดย:

การออกแบบและดำเนินการทดสอบภายในองค์กรเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมการใช้งานต่างๆ การดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพซัพพลายเออร์และการตรวจสอบเพื่อรักษาคุณภาพของเรา

ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และทำการปรับปรุงที่จำเป็นแม้หลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้ว

ดำเนินการฝึกอบรมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ความเป็นเจ้าของสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ PATLITE สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจเพราะได้รับการคุ้มครองในกว่า 50 ประเทศ

เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำใครซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสิทธิบัตรด้านวิศวกรรมและโซลูชันมากกว่า 100 รายการ และสิทธิบัตรการออกแบบมากกว่า 300 รายการ

การปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไป

เนื่องจากเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของหลายประเทศ ลูกค้าจึงสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเดียวกันและใช้งานได้ทุกที่ด้วยความมั่นใจ

ในฐานะบริษัทระดับโลก เรากำลังทำงานเพื่อปกป้องผู้คนจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และการรบกวนทางวิทยุ และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมผ่านการประหยัดพลังงานและการจัดการสารเคมี

pagetop