PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ข้อความจากประธานบริหาร

ผมขอแสดงความขอบคุณด้วยความความจริงใจสำหรับการสนับสนุนเราจากทุกท่าน PATLITE มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอนวัตกรรมที่ดีที่สุดและผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นด้านคุณภาพที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947
สินค้าที่มีคุณภาพของเราช่วยให้เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับคำขวัญของเราว่า "Customer First" การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าคือความสำคัญสูงสุดของ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรมืออาชีพที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้กลายเป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยพลังในการทำงาน เราแน่วแน่จะรักษาปรัชญาขององค์กรของเรา "Safety, Security and Comfort" เรามุ่งมั่นที่จะกลายเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก และขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกท่านด้วยดีตลอดมา

Hisato Takano
CEO & President

ปรัชญาองค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะบริการทางด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

เราจะพัฒนาสินค้าและบริษัทของเราอย่างมั่นคงโดยการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องตลอดไป

Page Top