เฟิร์มแว

เกี่ยวกับการอัปเดต Firmware

■เกี่ยวกับการอัปเดต Firmware
การอัปเดต Firmware เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณและยังทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้
Firmware สามารถดาวน์โหลดได้จากปุ่ม 'ดาวน์โหลดไฟล์' ในหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละหน้า (สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างถึง "วิธีการดาวน์โหลด" ด้านล่างหน้านี้)
■คำเตือน
- โปรดบันทึกการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะทำการอัปเดต Firmware
- ข้อมูลบันทึกของฟังก์ชันบันทึกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบเมื่อทำการอัปเดต Firmware
- การอัปเดต Firmware ไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องรับผิดชอบในการอัปเดต Firmware ตามที่จำเป็น
■ซ่อมได้ด้วยการอัปเดตเฟิร์มแวร์

nhfv 《 ชุด NHV 》
  เวอร์ชันล่าสุด: 2.01
  รุ่นที่เข้ากันได้: NHV4 / NHV6
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/product/detail0000000759.html

nhfv 《 ชุด NHB 》
  เวอร์ชันล่าสุด: 2.01
  รุ่นที่เข้ากันได้: NHB4 / NHB6
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/product/detail0000000771.html

nhfv 《 ชุด NH-FV (ผลิตภัณฑ์ที่หยุดการผลิต) 》
  เวอร์ชันล่าสุด: 1.13
  รุ่นที่เข้ากันได้: NHL-xFV1 / NHP-xFV2 / NHL-xFV2
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/support/DiscontinuedProduct.html#n

nhfb 《 ชุด NH-FB (ผลิตภัณฑ์ที่หยุดการผลิต) 》
  เวอร์ชันล่าสุด: 1.46
  รุ่นที่เข้ากันได้: NHL-xFB1 / NHP-xFB2 / NHL-xFB2
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/support/DiscontinuedProduct.html#n

la6poe 《 ชุด LA6-POE 》
  เวอร์ชันล่าสุด: [หน่วย LAN]2.02 /[หน่วย LED]1.02
  รุ่นที่เข้ากันได้: LA6-POE
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/product/detail0000000651.html

nbm 《 ชุด NBM-D88N 》
  เวอร์ชันล่าสุด: 2.01
  รุ่นที่เข้ากันได้: NBM-D88N
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/product/detail0000000554.html

wdrlez2pro 《 ชุด WDR-LE-Z2-PRO 》
 &emsp ;เวอร์ชันล่าสุด: 1.06
  รุ่นที่เข้ากันได้: WDR-LE-Z2-PRO / WDR-LE-Z2-PRO-L
  ลิงก์ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์: https:// www.patlite.co.th/product/detail0000000741.html

■วิธีดาวน์โหลดคลิกที่ "ดาวน์โหลดไฟล์" จากหน้าผลิตภัณฑ์ของโมเดลที่คุณเลือก
คลิกที่ "Firmware_ver-XX (เวอร์ชันล่าสุด)" ที่ด้านล่างของรายการดาวน์โหลดไฟล์ เริ่มดาวน์โหลดของคุณ
pagetop