ข่าว และประเด็นสำคัญ 2014

 • ข้อมูล

  [Trade Show] October 15th-18th Automation 2014

  TOPIC: [Trade Show] October 15th-18th Automation 2014
  Booth No.: To be announced
  Date: October 15th - 18th, 2014
  Place: Bombay Exhibition Centre (BEC), Mumbai, India
  Comment: Come visit our booth to learn about Patlite's latest product lineup.
 • ข่าว และประเด็นสำคัญ

  พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสัญญาณไฟเตือนแบบชั้น, LA6
  คุณสามารถโปรแกรมการส่องสว่างของสัญญาณไฟเป็นลำดับขั้นในแต่ละชั้น เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของคุณได้

 • ข้อมูล

  [Trade Show] June 19th-22nd Manufacturing Expo 2014/ Assembly Technology 2014

  TOPIC: [Trade Show] June 19th-22nd Manufacturing Expo 2014/ Assembly Technology 2014
  Booth No.: E09 at Hall 101
  Date: June 19th - 22nd, 2014
  Place: Bangkok International Trade Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand
  Comment: Come visit our booth to learn about Patlite's latest product lineup.
 • ข่าว และประเด็นสำคัญ

  LU7-USB, สัญญาณไฟแบบชั้นกลุ่ม LU7 รุ่นใหม่, สามารถโปรแกรมสัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมต่อด้วยสาย USB

 • ข่าว และประเด็นสำคัญ

  The PATLITE Corporation has just established a new company in Taipei, Taiwan, R.O.C. The new name of the establishment is "PATLITE TAIWAN CO., LTD".

  The PATLITE Corporation has just established a new company in Taipei, Taiwan, R.O.C.
  The purpose of opening our new establishment, known as the "PATLITE TAIWAN CO., LTD", is to offer Patlite Products in the Taiwanese market.
  Due to the demand for high quality products in the Taiwanese market, a stable increase has requested the Patlite Company to meet their demands by presenting a new office in Taiwan.
pagetop