PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

หน่วยการเตือนด้วยเสียงสำหรับซีรี่ส์ LR6
LR6-B
หน่วยการเตือนด้วยเสียงสำหรับซีรี่ส์ LR6
หน่วยเสียงสามารถเพิ่มหรือถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นได้โดยไม่ต้องเดินสายหรือปรับแต่งฮาร์ดแวร์ใหม่

คุณสมบัติของสินค้า

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นซีรี่ส์ LR มีระบบ “บิดล็อก” แบบแยกส่วน สำหรับการกำหนดค่าหน่วย LED และเสียงในภาคสนาม หน่วยโมดูลจะต้องถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นทีละส่วน จากบนลงล่าง มิฉะนั้นฮาร์ดแวร์ภายในอาจชำรุดเสียหายได้

LR_spec[ ขั้นตอนที่ 1 ]
ลดฝาครอบส่วนหัวเพื่อติดตั้งหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 2 ]
ติดตั้งหน่วย LED ทีละหน่วยกับหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 3 ]
เปลี่ยนฝาครอบส่วนหัว หรือติดตั้งหน่วยออด

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top