PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

หน่วยไฟ LED สำหรับซีรี่ส์ LR7
LR7-E
หน่วยไฟ LED สำหรับซีรี่ส์ LR7
หน่วย LED สามารถเพิ่มหรือถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นได้โดยไม่ต้องเดินสายหรือปรับแต่งฮาร์ดแวร์ใหม่

คุณสมบัติของสินค้า

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นซีรี่ส์ LR มีระบบ “บิดล็อก” แบบแยกส่วน สำหรับการกำหนดค่าหน่วย LED และเสียงในภาคสนาม หน่วยโมดูลจะต้องถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นทีละส่วน จากบนลงล่าง มิฉะนั้นฮาร์ดแวร์ภายในอาจชำรุดเสียหายได้[ ขั้นตอนที่ 1 ]
ลดฝาครอบส่วนหัวเพื่อติดตั้งหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 2 ]
ติดตั้งหน่วย LED ทีละหน่วยกับหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 3 ]
เปลี่ยนฝาครอบส่วนหัว หรือติดตั้งหน่วยออด

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top