PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

หน่วย LED [LR5]
LR5-E
หน่วย LED [LR5]

คุณสมบัติของสินค้า

ระบบ “บิดล็อก” แบบแยกส่วน ทำให้ปรับแต่งและกำหนดค่าโมดูล LED และออดได้อย่างง่ายดาย
(กำหนดค่าได้ในภาคสนาม)[ ขั้นตอนที่ 1 ]
ลดฝาครอบส่วนหัวเพื่อติดตั้งหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 2 ]
ติดตั้งหน่วย LED ทีละหน่วยกับหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 3 ]
เปลี่ยนฝาครอบส่วนหัว หรือติดตั้งหน่วยออด

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top