PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR7
SZW-970U
ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR7
ตัวยึดนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LR7 ได้ง่ายในตำแหน่งเดียวกับรุ่น LHE และ LU7

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

■ ขนาดไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น: φ70 มม.
■ การแปลงผลิตภัณฑ์: LHE-W/LU7 → LR7-WJ

ตัวเลือก LR
ตัวเลือก LR

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์ About Close
Page Top