PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR6
SZW-960U
ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR6
ตัวยึดนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LR6 ได้ง่ายในตำแหน่งเดียวกับรุ่น LME รวมทั้งรุ่นดั้งเดิมบางรุ่นอื่นๆ

คุณสมบัติของสินค้า

■ ขนาดไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น: φ60 มม.
■ การแปลงผลิตภัณฑ์: LME-W → LR6-WJ

ตัวเลือก LR
ตัวเลือก LR

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top