PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR5
SZW-950U
ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR5
ตัวยึดนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LR5 ได้ง่ายในตำแหน่งเดียวกับรุ่น LE, LES, และ LU5 รวมทั้งรุ่นดั้งเดิมบางรุ่นอื่นๆ

คุณสมบัติของสินค้า

■ ขนาดไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น: φ50 มม.
■ การแปลงผลิตภัณฑ์: LE-W/LES-AW/LU5 → LR5-WJ

ตัวเลือก LR
ตัวเลือก LR

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top