PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

Tint Film
NH-TF
Tint Film

คุณสมบัติของสินค้า

Tint Film is a film that suppresses brightness when the LED unit is dazzling.
For φ40mm and φ60mm signal towers.
5 sheets per set (1 sheet for each LED tier)

คุณลักษณะของรุ่น

COMPATIBLE MODELS NHP-TF: NHP-_FB2, NHP-_FV2, PHE-3FB3
NHL-TF: NHL-_FB2, NHL-_FV2
หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top