PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR4
SZW-940U
ตัวปรับยึดแบบยึดโดยตรงสำหรับซีรี่ส์ LR4
ตัวยึดนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LR4 ได้ง่ายในตำแหน่งเดียวกับรุ่น LCE รวมทั้งรุ่นดั้งเดิมบางรุ่นอื่นๆ

คุณสมบัติของสินค้า

■ ขนาดไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น: φ40 มม.
■ การแปลงผลิตภัณฑ์: LCE-W/LCE-AW → LR4-WJ

ตัวเลือก LR
ตัวเลือก LR

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top