PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ชุดติดตั้งระบบ WD
WDX-6LRB
ชุดติดตั้งระบบ WD
※ อะแดปเตอร์ไฟ AC ไม่ได้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้

คุณสมบัติของสินค้า

ชุดติดตั้งนี้ประกอบด้วยหน่วยตัวเครื่องที่จะใช้เป็นอินพุตแหล่งจ่ายไฟสำหรับการตั้งค่าระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย WDT-6LR-Z2

อุปกรณ์

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์About Close
Page Top