วิดีโอแอปพลิเคชัน

การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สัญญาณ LED: เก็บสินค้า, การเรียกใช้ระยะไกล