วิดีโอแอปพลิเคชัน

ลดความเสี่ยงของ COVID-19 - การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย