หน้าแรก > ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท > นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่
PATLITE Corporation ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่คือสิ่งจำเป็นที่ต้องคำนึงถึง บริษัทจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องของการประหยัดพลังงาน แต่ยังใส่ใจถึงการลดของเสียจากอุตสาหกรรม, การกำจัดของสารที่เป็นอันตรายจากผลิตภัณฑ์และการยึดมั่นในกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เราได้มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท,เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ทั้งยังได้สร้างระบบการจัดการที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงาน
ด้วยเหตุนี้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2001 และเราได้ทำงานในเชิงรุกสำหรับมาตรฐานการป้องกันสิ่งแวดล้อม

* * * * ทั้ง Patlite's Techno Center and Sanda Plant  เป็นโรงงานที่มีการจัดการตรงตามมาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO).

 

  • ISO 14001 certificationISO14001:2004 certification
  • TUV
  • CE markingCE marking
  • RoHSRoHS