PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LED สำหรับตัวแปลงส่วนต่อประสาน USB / RS-232C
PHE-3FB2
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LED สำหรับตัวแปลงส่วนต่อประสาน USB / RS-232C
ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น LED ขนาด 40 มม. ควบคุมโดยคำสั่ง ASCII ที่ส่งผ่าน USB หรือซีเรียล RS-232C
【ไม่ผลิตแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2018】

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์


  • รองรับคำสั่ง ASCII ที่ส่งผ่าน USB หรือซีเรียล RS-232C เพื่อเรียกใช้สัญญาณภาพหรือเสียงออนบอร์ด

  • อัตราและสัญญาณเตือนไฟกระพริบ LED แบบเลือกได้เพื่อการบ่งชี้สถานะที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ

  • ปุ่ม “ล้าง” ในตัว สำหรับแปลง PHE กลับไปยังสถานะเริ่มแรกเมื่อมีการยืนยันการแจ้งเตือน

  • รับพลังงานผ่าน USB หรือจากแหล่งจ่ายไฟ DC24V


* ไม่รวมสาย USB (ตัวผู้ประเภท A แปลงเป็นตัวผู้ประเภท B)

อุปกรณ์

หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์ About Close
Page Top