หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ไฟสัญญาณเตือนพร้อมเสียง > ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น

ผลิตภัณฑ์

ผลการค้นหา :4 พบ
กรุณาเลือกข้อมูลมากเท่าที่เป็นไปได้ในการสั่งซื้อเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ

หมวดหมู่สินค้า

คำหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น

100mm Signal Tower

LKEH-FV 100mm Signal Tower

LKEH series สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ ให้เสียงดังชัดเจน ในรุ่น LKEH-FV สามารถใช้งานร่วมกับ Playlist Editor เพื่อปรับเปลี่ยนเสียงได้ตามต้องการ กรุณาติดต่อตัวแทนของ PATLITE เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

100mm Signal Tower

LKEH-FA/C/D/E 100mm Signal Tower

LKEH series สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ ให้เสียงดังชัดเจน

สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่

LKEHFE/EX สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่

PATLITE นำเสนอสัญญาณไฟเตือนแบบชั้น LEDพร้อมลำโพงขนาดใหญ่พร้อมบันทึกเสียงทำนองเพลงและกระดิ่ง ชนิดป้องกันแรงดันจากการระเบิด เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานโซน 2 และโซน 22

สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ส่งเสียงพูด

LKEHFV/EX สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ส่งเสียงพูด

PATLITE นำเสนอสัญญาณไฟเตือนแบบชั้น LEDพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี MP3 ที่ทันสมัยสำหรับโปรแกรมข้อความภาคสนาม ชนิดป้องกันแรงดันจากการระเบิด เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานโซน 2 และโซน 22