การนำไปใช้

ลักษณะไร้สาย

การใช้ผลิตภัณฑ์ WD Series กับอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ

WD Series ใช้ย่านความถี่ 2.4GHz และมีมาตรฐานไร้สายที่ป้องกันการทับซ้อนกันโดยใช้ช่องสัญญาณที่ไม่ได้ครอบครอง
ความหมายคือระบบไร้สายที่สามารถอยู่ร่วมกับ LAN ไร้สายได้โดยหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของคลื่นความถี่
เมื่อใช้งานเครื่องรับหลายเครื่องพร้อมกันคุณสามารถตั้งรหัสกลุ่ม (เรียกว่า ExtendedPanID ในระบบ WD ของเรา) สำหรับเครื่องรับแต่ละเครื่องเพื่อให้เครื่องรับหลายเครื่องทำงานบนช่องสัญญาณเดียวกันได้
ผลิตภัณฑ์ WD System จะไม่รบกวนสัญญาณ Bluetooth หรือ ZigBee

As shown in the figure above, when using the radio LAN CH1, 6 and 11, the WD-series is also available.
 CH15, 20, 25, and 26 can be used together.

การสื่อสารไร้สายที่เสถียร

・ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อเครื่องส่งและเครื่องรับของคุณถูกต้องจำเป็นต้องมี "เขตปลอดสิ่งกีดขวาง" (เรียกว่า Fresnel zone)
・ โซน เฟรส ประกอบด้วยช่องว่างสามมิติและขนาดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นดังนี้

04

เมื่อเส้นสายตา (L) อยู่ที่ 20 ม. →เส้นผ่านศูนย์กลางของเฟรสโซน (D) อยู่ที่ประมาณ 1.6 ม
เมื่อเส้นสายตา (L) เท่ากับ 10 ม. →เส้นผ่านศูนย์กลางของเฟรสโซน (D) อยู่ที่ประมาณ 1.2 ม
*หากสภาพแวดล้อมการติดตั้งของคุณไม่มี Fresnel zone สิ่งกีดขวางอาจรบกวนการเชื่อมต่อไร้สายที่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงระยะห่างระหว่างเครื่องส่งและตัวรับ

ข้อควรระวัง

・ หากตัวรับและตัวส่งสัญญาณติดตั้งบนผนังเดียวกันผนังอาจกีดขวางโซน Fresnel และส่งผลต่อคุณภาพการเชื่อมต่อ
ผลเช่นเดียวกันอาจเกิดขึ้นกับเพดานพื้นและอุปกรณ์ขนาดใหญ่
ในกรณีนี้ให้ย้ายตัวรับและตัวส่งสัญญาณให้ห่างจากผนังมากที่สุด

06

ความเข้ากันได้ของเครื่องส่งสัญญาณ

07

การเลือกรูปแบบเครื่องส่ง

รูปแบบเครื่องส่ง

เลือกช่วงของสถานะเสาสัญญาณที่ส่งโดยเครื่องส่ง

 • รูปแบบมาตรฐาน

  รูปแบบนี้เข้ากันได้กับ WDT-5E-Z2 และ WDT-6M-Z2
  ตั้งค่าสถานะได้สูงสุด 4 สถานะ (จากแดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงินและขาว) ที่จะส่ง
  ※ สถานะใดสถานะหนึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นสายไฟ

 • รูปแบบขยาย

  ตั้งค่าสถานะ 6 สถานะ (แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ขาวและ Buzzer) ที่จะส่ง

ลูกค้าที่ใช้ระบบ WD เป็นครั้งแรก

10

เพิ่มผลิตภัณฑ์แล้ว

11

WD System Setup Software

WDS-WIN01

ลูกค้าที่มีระบบ WD รุ่นก่อนหน้า

14

Products added

15

WD System Setup Software

WDS-WIN01

16

Products added

11

WD System Setup Software

WDS-WIN01

17

Products added

11

WD System Setup Software

WDS-WIN01

※เวอร์ชัน 1.03 หรือใหม่กว่า 

รุ่นปัจจุบันของ WD-Z2 ซีรีส์และรุ่นก่อนหน้าของซีรีส์ WD ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เนื่องจากการแก้ไขมาตรฐาน IEEE