Image

สัญญาณไฟ LED หลายสีให้เลือกใช้งาน

ไฟสัญญาณเตือนที่ตั้งโปรแกรมได้จากเครื่องแรก สามารถกำหนดสี รูปแบบแสงและเสียงของไฟ LED ได้อย่างอิสระ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน