แนวทางแก้ไข

โซลูชันพื้นฐานของ WD Series
WD Add-on solution

โซลูชันการทำงานร่วมกันของพันธมิตร

โซลูชันพื้นฐานของ WD Series

บอร์ดแสดงผล Andon
01
แจ้งเตือนผ่านสมาร์ทวอทช์
02
กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนของสถานะการทำงาน
03
การวิเคราะห์แผนภูมิแกนต์ (สถานะการทำงาน)
04
การปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการวิเคราะห์ความสูญเสียจากการดำเนินงาน
0506

โซลูชัน Add-on ของ WD

การวิเคราะห์วิดีโอการประกอบการทำงาน
07
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ Pareto
08
การวิเคราะห์แผนการผลิต
09
การจัดการเวิร์กโฟลว์
10