หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์สริม > ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น

ผลิตภัณฑ์

ผลการค้นหา :49 พบ
กรุณาเลือกข้อมูลมากเท่าที่เป็นไปได้ในการสั่งซื้อเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ

หมวดหมู่สินค้า

undefined

คำหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น

ฉากยึดพื้น

SZ-010 ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบมาสำหรับรุ่น RUP, LME, LMS, LHE-A, LCE, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดพื้น

SZ-011 ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบมาสำหรับรุ่น RUP, LME, LMS, LHE-A, LCE, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-012 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังทรง"L" ออกแบบให้ใช้กับเสาขนาด φ17.3 มม.

ฉากยึดผนัง

SZ-013 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังทรง"L" ออกแบบให้ใช้กับเสาขนาด φ21.7 มม.

ฉากยึดพื้น

SZ-014 ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบสำหรับรุ่น LE และ LES-A

ฉากยึดพื้น

SZ-016A ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบสำหรับรุ่น RUP, LME, LMS, LHE-A, LCE, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-017 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง ออกแบบสำหรับรุ่น LME และ RUP

ฉากยึดผนัง

SZ-018 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีขาวงาช้าง ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดผนัง

SZ-018K ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีดำ ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดผนัง

SZ-018U ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีเงิน ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดผนัง

SZ-020 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังออกแบบพิเศษให้เข้ากับเสาขนาด φ21.7 มม. สำหรับรุ่น LU5, LU7, LME, LMS, RUP, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-021 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังออกแบบพิเศษให้เข้ากับเสาขนาด φ17.3 มม. สำหรับรุ่น LU5, LU7, LME, LMS, RUP, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-028 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีขาวงาช้าง ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดสำเร็จรูป

SZ-30L ฉากยึดสำเร็จรูป

ชุดฉากยึดสำเร็จรูปพร้อมฉากยึดทรง"L" สำหรับรุ่น RLE, RU, RH-A, RK-A, และ PES-A

ฉากยึดสำเร็จรูป

SZ-30T ฉากยึดสำเร็จรูป

ชุดฉากยึดสำเร็จรูปพร้อมฉากยึดพื้น สำหรับรุ่น RLE, RU, RH-A, RK-A, และ PES-A

ฉากบน

SZ-50-U ฉากบน

ตัวต่อฉากยึดด้านบน สีขาวงาช้าง สำหรับ LU7

ฉากบน

SZ-50K-U ฉากบน

ตัวต่อฉากยึดด้านบน สีดำ สำหรับ LU7

ฉากยึดสำเร็จรูป

SZ-50L ฉากยึดสำเร็จรูป

ชุดฉากยึดสำเร็จรูปพร้อมฉากยึดทรง"L" สำหรับรุ่น LU7 และ LHE-A

ฉากบน

SZ-50NPT ฉากบน

ตัวต่อฉากยึดด้านบน สำหรับ LU7 ให้เข้าเสาประเภท 1/2 นิ้ว

ฉากยึดสำเร็จรูป

SZ-50T ฉากยึดสำเร็จรูป

ชุดฉากยึดสำเร็จรูปพร้อมฉากยึดพื้นSZ-010 สำหรับรุ่น LU7 และ LHE-A