หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > ไฟสัญญาณเตือนพร้อมเสียง > ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น > LKEHFV/EX สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ส่งเสียงพูด

ผลิตภัณฑ์

LKEHFV/EX
สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ส่งเสียงพูด

PATLITE นำเสนอสัญญาณไฟเตือนแบบชั้น LEDพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี MP3 ที่ทันสมัยสำหรับโปรแกรมข้อความภาคสนาม ชนิดป้องกันแรงดันจากการระเบิด เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานโซน 2 และโซน 22

สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ส่งเสียงพูด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาณไฟเตือนแบบชั้นพร้อมลำโพงขนาดใหญ่ส่งเสียงพูด
  • รายละเอียดสินค้า
  • คำถามที่พบบ่อย
  • ขอแคตตาล็อกสินค้า
  • ติดต่อเรา
  • อุปกรณ์

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

- Explosion-safe for Gas and Dust
- Suitable for Zone 2 and Zone 22
- CE Compliant in accordance to ATEX
- Protection Rating of IP65
- Adjustable audible sound (dB at 1m) of 105dB
- Temperature range of -10℃ to +50℃
- Input voltage range of 24V DC
- 32 sounds can be played using the binary input mode; 8 sounds can be played using the bit input mode
- The super-bright 100mm in diameter LED is visible from a far distance
- The body is made of Acrylonitrile-Ethylene-Styrene material for weather resistance
- One common wire is used for both LED and audible channels for easy control
- Standard signal input is NPN, with PNP input available as a special order
- Field programmable with an SD card, using MP3 technology

คุณลักษณะของรุ่น

DIMENSIONS - 100mm diameter
OPERATING VOLTAGES - 24V DC
AUDIBLE STYLE - 64 seconds total (at a bit rate of 64bits/s) recording time for MP3
* MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thompson Licensing
VOLUME - Maximum 105dB at 1 meter with adjustable volume control
BODY STYLE - Acrylonitrile-Ethylene-Styrene material
BODY COLOR - Body: Beige
LENS COLORS - Red
- Amber
- Green
- Blue
PROTECTION RATINGS - IP65