PATLITE พรมแดนใหม่ในของปลอดภัยและความสะดวกสบาย

ผลิตภัณฑ์

ฉากบน
SZ-50NPT
ฉากบน
ตัวต่อฉากยึดด้านบน สำหรับ LU7 ให้เข้าเสาประเภท 1/2 นิ้ว

คุณลักษณะของรุ่น

BODY MATERIAL - Aluminum
COMPATIBLE MODELS - LU7
หมวดหมู่สินค้า
ดาวน์โหลดไฟล์ About Close
Page Top