หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > S

ผลิตภัณฑ์

คลิกที่นี่เพื่อเลือกประเภท

ผลการค้นหา :64 พบ
กรุณาเลือกข้อมูลมากเท่าที่เป็นไปได้ในการสั่งซื้อเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ

หมวดหมู่สินค้า

undefined

คำหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น

ฉากยึดผนัง

SZ-007 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง ออกแบบสำหรับ LHE-A และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีขนาด φ40, φ50 และ φ70.

ฉากยึดผนัง

SZ-008 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง ออกแบบสำหรับ LU7, LHE-A และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีขนาด φ50, φ70, φ120, φ140 และ 74 ตร.มม.

ฉากยึดพื้น

SZ-010 ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบมาสำหรับรุ่น RUP, LME, LMS, LHE-A, LCE, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดพื้น

SZ-011 ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบมาสำหรับรุ่น RUP, LME, LMS, LHE-A, LCE, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-012 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังทรง"L" ออกแบบให้ใช้กับเสาขนาด φ17.3 มม.

ฉากยึดผนัง

SZ-013 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังทรง"L" ออกแบบให้ใช้กับเสาขนาด φ21.7 มม.

ฉากยึดพื้น

SZ-014 ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบสำหรับรุ่น LE และ LES-A

ฉากยึดพื้น

SZ-016A ฉากยึดพื้น

ฉากยึดพื้น ออกแบบสำหรับรุ่น RUP, LME, LMS, LHE-A, LCE, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-017 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง ออกแบบสำหรับรุ่น LME และ RUP

ฉากยึดผนัง

SZ-018 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีขาวงาช้าง ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดผนัง

SZ-018K ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีดำ ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดผนัง

SZ-018U ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีเงิน ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ฉากยึดผนัง

SZ-020 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังออกแบบพิเศษให้เข้ากับเสาขนาด φ21.7 มม. สำหรับรุ่น LU5, LU7, LME, LMS, RUP, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-021 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนังออกแบบพิเศษให้เข้ากับเสาขนาด φ17.3 มม. สำหรับรุ่น LU5, LU7, LME, LMS, RUP, LCS, LE, LES-A

ฉากยึดผนัง

SZ-023 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง ออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาด φ50, φ70, φ120, φ140 และ 70 ตร.มม.

ฉากยึดผนัง

SZ-028 ฉากยึดผนัง

ฉากยึดผนัง สีขาวงาช้าง ออกแบบสำหรับรุ่น LU7, LME และ LHE

ยางกันรั่ว

SZ-200A ยางกันรั่ว

ยางกันรั่ว ออกแบบให้เพิ่ม IP เรตติ้ง สำหรับรุ่น RH-A, RK-A, RHE, RHEM, RKE, และ RKEM

ยางกันรั่ว

SZ-210 ยางกันรั่ว

ยางกันรั่ว ออกแบบให้เพิ่ม IP เรตติ้ง สำหรับรุ่น RLE, RU, RH-A, RK-A, และ PES-A

ฉากยึดสำเร็จรูป

SZ-30L ฉากยึดสำเร็จรูป

ชุดฉากยึดสำเร็จรูปพร้อมฉากยึดทรง"L" สำหรับรุ่น RLE, RU, RH-A, RK-A, และ PES-A

ฉากยึดสำเร็จรูป

SZ-30T ฉากยึดสำเร็จรูป

ชุดฉากยึดสำเร็จรูปพร้อมฉากยึดพื้น สำหรับรุ่น RLE, RU, RH-A, RK-A, และ PES-A