หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > D

ผลิตภัณฑ์

คลิกที่นี่เพื่อเลือกประเภท

ผลการค้นหา :31 พบ
กรุณาเลือกข้อมูลมากเท่าที่เป็นไปได้ในการสั่งซื้อเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ

หมวดหมู่สินค้า

undefined

คำหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น

หลอดไฟสำรอง

D11000307 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T10/E10, เรตติ้ง: 110V 3W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 22

หลอดไฟสำรอง

D11001006A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/E12, เรตติ้ง: 110V 10W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 14

หลอดไฟสำรอง

D11001211 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/BA15D, เรตติ้ง: 110V 12W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 40

หลอดไฟสำรอง

D11001506A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/E12, เรตติ้ง: 110V 15W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 16

หลอดไฟสำรอง

D11002011 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/BA15D, เรตติ้ง: 110V 20W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 51

หลอดไฟสำรอง

D12004024 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: RP35/BA15D, เรตติ้ง: 120V 40W (ต้านแรงสั่นสะเทือน), หลอดไฟสำรองเบอร์ 36

หลอดไฟสำรอง

D22001006A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/E12, เรตติ้ง: 220V 10W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 15

หลอดไฟสำรอง

D22001506A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/E12, เรตติ้ง: 220V 15W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 17

หลอดไฟสำรอง

D22003024 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: RP35/BA15D, เรตติ้ง: 220V 30W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 37

หลอดไฟสำรอง

D25001111 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/BA15D, เรตติ้ง: 250V 11W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 41

หลอดไฟสำรอง

D25002011 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/BA15D, เรตติ้ง: 250V 20W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 53