หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์ > D

ผลิตภัณฑ์

คลิกที่นี่เพื่อเลือกประเภท

ผลการค้นหา :31 พบ
กรุณาเลือกข้อมูลมากเท่าที่เป็นไปได้ในการสั่งซื้อเพื่อจำกัดการค้นหาของคุณ

หมวดหมู่สินค้า

undefined

คำหลัก

ชื่อผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรุ่น

หลอดไฟ LED

DEB หลอดไฟ LED

ประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานยาวประมาณ 40,000 ชั่วโมง

หลอดไฟสำรอง

D00600303 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 6V 3W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 8

หลอดไฟสำรอง

D012/1107 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T10/E10, เรตติ้ง: 12V 0.11A, หลอดไฟสำรองเบอร์ 27

หลอดไฟสำรอง

D01200503A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 12V 5W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 12

หลอดไฟสำรอง

D01200604 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G14/BA9S, เรตติ้ง: 12V 6W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 18

หลอดไฟสำรอง

D01201003A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 12V 10W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 9

หลอดไฟสำรอง

D01201503 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 12V 15W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 54

หลอดไฟสำรอง

D01202305 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: S25/BA15S, เรตติ้ง: 12V 23W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 42

หลอดไฟสำรอง

D01203501 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: RP35/BA15S, เรตติ้ง: 12V 35W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 1

หลอดไฟสำรอง

D024/1107 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T10/E10, เรตติ้ง: 24V 0.11A, หลอดไฟสำรองเบอร์ 28

หลอดไฟสำรอง

D02400604 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G14/BA9S, เรตติ้ง: 24V 6W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 19

หลอดไฟสำรอง

D02401003A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 24V 10W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 10

หลอดไฟสำรอง

D02402003 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 24V 20W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 55

หลอดไฟสำรอง

D02402505 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: S25/BA15S, เรตติ้ง: 24V 25W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 43

หลอดไฟสำรอง

D02403501 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: RP35/BA15S, เรตติ้ง: 24V 35W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 2

หลอดไฟสำรอง

D02801111 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/BA15D, เรตติ้ง: 28V 11W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 39

หลอดไฟสำรอง

D02802011 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/BA15D, เรตติ้ง: 28V 20W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 50

หลอดไฟสำรอง

D03001006A หลอดไฟสำรอง

รุ่น: T20/E12, เรตติ้ง: 30V 10W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 13

หลอดไฟสำรอง

D04801003 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: G18/BA15S, เรตติ้ง: 48V 10W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 11

หลอดไฟสำรอง

D04803502 หลอดไฟสำรอง

รุ่น: RP35/BA15D, เรตติ้ง: 48V 35W, หลอดไฟสำรองเบอร์ 5