หน้าแรก > ข่าว และประเด็นสำคัญ

ข่าว และประเด็นสำคัญ

พบกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของสัญญาณไฟเตือนแบบชั้น, LA6
คุณสามารถโปรแกรมการส่องสว่างของสัญญาณไฟเป็นลำดับขั้นในแต่ละชั้น เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของคุณได้

19. Dec 2014

LU7-USB, สัญญาณไฟแบบชั้นกลุ่ม LU7 รุ่นใหม่, สามารถโปรแกรมสัญญาณผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเชื่อมต่อด้วยสาย USB

19. Dec 2014

The PATLITE Corporation has just established a new company in Taipei, Taiwan, R.O.C. The new name of the establishment is "PATLITE TAIWAN CO., LTD".

12. May 2014

The PATLITE Corporation has just established a new company in Taipei, Taiwan, R.O.C.
The purpose of opening our new establishment, known as the "PATLITE TAIWAN CO., LTD", is to offer Patlite Products in the Taiwanese market.
Due to the demand for high quality products in the Taiwanese market, a stable increase has requested the Patlite Company to meet their demands by presenting a new office in Taiwan.